Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Aké povinnosti mám po pozastavení živnosti?

Pozastavenie živnosti 

Čo je potrebné urobiť po pozastavení živnosti? 

 

STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU:

Oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu:

Živnostník, ktorý pozastavil svoju živnosť má povinnosť oznámiť prerušenie podnikania príslušnému daňovému úradu. Tento krok je však možné spraviť aj v momente oznámenia o pozastavení živnosti na živnostenskom úrade. Ak si pozastavujete živnosť cez náš portál tento krok robiť nemusíte, pretože ho spravíme za vás.


Oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Ako živnostník nemusíte oznmanovať pozastavenie živnosti zdravotnej poisťovni. Túto povinnosť za vás splní príslušný živnostenský úrad resp. JKM (jednotné kontaktné miesto) pri ohlásení pozastavenia živnosti.

Daňové povinnosti po pozastavení živnosti

Ak ste živnostník, ktorý pozastavil svoju živnosť, ste povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov rovnako ako keby ste si živnosť nepozastavili. To znamená, že daňové priznanie musíte podať za kalendárny rok (za obdobie od 01.01. do 31.12.) v ktorom ste pozastavili živnosť (ak vám vznikne povinnosť podať daňové priznanie). Podať daňové priznanie musíte v termíne do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, t. j. napr. za rok 2022 do 31.3.2023. V tomto prípade je jedno či ste príjmi zo živnosti dosiahli za celých 12 mesiacov existencie živnosti alebo len za 1 týždeň kedy bola vaša živnosť aktívna a zvyšný čas roka bola pozastavená.

Ak si však do termínu na podanie daňového priznania živnosť neobnovíte, ste povinný postupovať ako pri ukončení živnosti a zdaniť aj niektoré doteraz neuhradené vyšlé faktúry. Preto vám odporúčame aby ste sa v tejto veci poradili so svojim účtovníkom.


Oznamovacie povinnosti voči sociálnej poisťovni

Ak ste ako živnostník neplatil odvody do Sociálnej poisťovne resp. nebol ste prihlásený pre sociálne poistenie, nemusíte nahlasovať pozastavenie živnosti Sociálnej poisťovni. Avšak, ak ste ako živnostník platil odvody do sociálnej poisťovne a bol ste prihlásený pre sociálne poistenie je potrebné aby ste samostatne ohlásil sociálnej poisťovni pozastavenie živnosti.

Ako ohlásiť pozastavenie živnosti Sociálnej poisťovni, ak živnostník platil odvody do sociálnej poisťovne?

Ak živnostník platil odvody do sociálnej poisťovne a bol prihlásený pre sociálne poistenie je potrebné aby samostatne ohlásil sociálnej poisťovni pozastavenie živnosti. Oznámenie sa uskutočňuje pomocou tlačiva s názvom: Registračný list FO, ktorý si môžete stiahnuť tu. Tlačivo vyplňte v týchto bodoch: 

V prípade potreby kontaktujte priamo Sociálnu poisťovňu na tel. čísle: 0906 171 989. Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné poslať poštou alebo ho podať osobne na niektorej z pobočiek sociálnej poisťovne.

Musím platiť odvody po pozastavení živnosti? 

Odvody do sociálnej poisťovne sa počas pozastavenie živnosti platiť nemusia. Avšak, je nutné aby živnostník, ktorý si prerušil živnosť a bol platiteľom odvodov do sociálnej poisťovne, splnil oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni, ktorú sme opísali v predchádzajucom bode.

Odvody do zdravotnej poisťovne, resp. platenie preddavkov na zdravotné poistenie z dôvodu podnikania nie je počas pozastavenia živnosti povinné. Avšak, v SR platí, že zdravotné poistenie je povinné. Preto platí, že pokiaľ živnostník preruší živnosť, prestáva byť zdravotne poistený z dôvodu podnikania a musí byť zdravotne poistený z iného dôvodu.

Platí, že každá fyzická osoba musí mať platiteľa poistného, fyzická osoba po prerušení živnosti musí teda zabezpečiť platenie zdravotných odvodov. Do úvahy prichádzau tieto možnosti:

  • zaevidujete sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie a platiteľom zdravotného poistenia bude štát,
  • alebo sa stanete zamestnancom a platiteľom zdravotného poistenia bude zamestnávateľ, alebo
  • sa stanete samoplatiteľom zdravotného poistenia.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Pozastavenie živnosti online

Pozastaviť živnosť online
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !