profesionálny zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do zoznamu
hospodárskych subjektov

Zúčasťňujete sa opakovane súťaží vo verejnom obstarávaní? V tom prípade je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov pre Vašu spoločnosť výhodný. Zápisom do registra získa Vaša firma postavenie kvalifikovaného dodávateľa. To znamená, že nebudete musieť opakovane preukazovať splnenie podmienok účasti osobného postavenia. To sa preukazuje dokladovaním množstvom dokumentov a potvrdení o tom, že nemáte nedopatky na daniach a cle, na zdravotnom a sociálnom poistení, že nie ste v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizácii a tak ďalej.

OBJEDNAŤ ZÁPIS
 DO ZHS ZA 300 €
Viac informácií
postup zÁPISU SPOLOČNOSTI DO zoznamu 
HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Ako prebieha zápis spoločnosti
do zoznamu hospodárskych subjektov?

1. Vyplnenie formuláru a konzultácia

Vyplníte jednoduchý kontaktný formulár. V priebehu niekoľkých hodín Vás bude kontaktovať náš pracovník a poskytne Vám úvodnú konzultáciu ohľadom zápisu do registra hospodárskych subjektov, ktorý je vedený úradom pre verejné obstarávanie. Poskytnete nám údaje o spoločnosti, ktorá sa má do registra zapísať o jej štatutárnych orgánoch a predmete podnikania.

OBJEDNAŤ ZÁPIS DO REGISTRA 
HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

2. Príprava splnomocnenia a jeho podpis

Náš pracovník pripraví splnomocnenie na zastúpenie Vašej spoločnosti v procese jej zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným ÚVO a na vyžiadanie všetkých potrebných potvrdení a výpisov od verejných inštitúcií. Splnomocnenie podpíšete u notára a pošlete nám jeho originál poštou. Tu sa Vaša aktivita končí.

3. Získanie potrebných potvrdení a výpisov

Zabezpečíme vydanie všetkých potrebných potvrdení a výpisov pre účely preukázania osobného postavenia Vašej spoločnosti.

 • potvrdenie o tom, že spoločnosť nemá nedoplatky na daniach a cle
 • výpisy z registra trestov spoločnosti a jej štatutárov
 • potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní a zo sociálnej poisťovne
 • potvrdenie o tom, že spoločnosť nie je v likvidácií, v konkurze alebo v reštrukturalizácii
 • výpis z obchodného alebo živnostenského registra

4. Registrácia a zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Po zabezpečení príslušných dokladov a potvrdení vyplníme žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov ku ktorej priložíme potrebné prílohy. Zaplatíme správny poplatok vo výške 66 € a ďalšie poplatky za vydanie potvrdení vo výške cca 16 €. Zabzepčíme príslušné podanie na ÚVO, ktorý zápis vykoná v lehote 15 dní. Po zápise do zoznamu môžete využívať výhody tohto zápisu po dobu troch rokov.

Výhody Zápisu
v zozname hospodárskych subjektov

Výhody zápisu do ZHS

 • automaticky spĺňate podmienku účasti osobného postavenia a nemusíte pri každej verejnej súťaži dokladovať množštvo dokumentov, ktoré preukazujú splnenie tejto podmienky
 • dĺžka platnosti zápisu je 3 roky
 • počas zápisu ste kvalifikovaným dodávateľom a automaticky spĺňate podmienku obchoddovania na Elektronickom trhovisku
 • ušetrenie byrokracie a papierovačiek vo verejnom obstarávaní
OBJEDNAŤ ZÁPIS DO 
ZOZNAMU HOSP. SUBJEKTOV
Cena za služby Zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov

V cene 300 € je zahrnuté: 

V cene služby zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov sú zahrnuté všetky poplatky a úkony potrebné pre riadny zápis. Neplatíte nič navyše a cena je konečná.

 • úvodná konzultácia
 • zabezpečenie vydania potrebných potvrdení a dokumentov
 • úhrada správnych poplatkov za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov vo výške 66 € + cca 16 € za vydanie potvrdení
 • podanie žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
 • splnenie podmienok obchodovania na Elektronickom trhovisku
Mám záujem o zápis do ZHS
CHarakteristika zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov

O zápise do zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO

Čo je to zoznam hospodárskych subjektov? 
Čo je to splnenie podmienok účasti osobného postavenia?
Aké údaje sa zapisujú do zoznamu hospodárskych subjektov?
Kto je to hospodársky subjekt? 
Je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov povinný? 
Výhody zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov
REFERENCIE

Čo o nás hovoria klienti?

Perfektná spolupráca, hlavne rýchla :)

Ingrid Bartalská
Reyvolt Machines s.r.o.

Opakovane sme kupovali s.r.o. pre našich klientov. Zástupcovia spoločnosti boli vždy veľmi profesionálni a ochotní. Dokumentácia na prevod bola rýchlo a kvalitne pripravená. Samozrejmosťou bolo prehľadné odovzdanie účtovníctva. Služba na vysokej úrovni.

Peter Bartošík
partner v advokátskej kancelárii Bartošík Šváby s.r.o.

Se službami společnosti jsme byli reálně velmi spokojeni.

Mgr. Michal Novotný
SMART Office & Companies s.r.o.

Myslím, že prístup bol veľmi štandardizovaný = profesionálny, čo prispelo k efektivite celej spolupráce. Odporúčame.

JUDr. Ing. Peter Varga
partner advokátskej kancelárie HighGate Law & Tax

Chcel by som sa Vám veľmi pekne poďakovať za príkladný, profesionálny a hlavne prozákaznícky prístup. S celým priebehom som bol nadmieru spokojný a predaj spoločnosti prebehol v krátkom čase. Vďačne Vašu spoločnosť odporúčim aj svôjmu okoliu. S úctivým pozdravom

Ing. Matej Piatnica
konateľ PIATNICA s.r.o.

Korporátne služby spoločnosti sú na vysokej, profesionálnej úrovni. V budúcnosti sa v prípade potreby na tím ADVISONu opäť rád obrátim.

Maroš Dragúň
Partner DRACONTIUM s.r.o.
Výhody ADVISONU

Prečo využiť naše služby?

Stovky obslúžených klientov

Obslúžili sme už stovky klientov a načerpali sme pri tom množstvo cenných skúseností.

Garancia vrátenia peňazí

Ak sa zápis do zoznamu nepodarí z dôvodov chýb na našej strane, vrátime Vám peniaze.

Sme odborníci

Nie sme len "predavači" firiem, sme team kvalifikovaných právnikov a daňových poradcov.

Dôvera a jasné ceny

Ceny našich služieb viete vopred a so všetkými poplatkami. U nás nenájdete skryté poplatky drobnými písmenami.

Dôverujú nám veľkí developeri a renomované advokátske kancelárie

Vybudovali sme si dôveru s veľkými advokátskymi kanceláriami a developermi, sme schopní poskytovať služby na vysokej úrovni.

Slušnosť a zodpovednosť

Služby poskytujeme len klientom o ktorých si z dostupných a verejných zdrojov zistíme, že nemajú nedoplatky na daniach alebo iné záväzky.

Klienti

Vybrané referencie

Ďakujeme našim klientom za prejavenie ich dôvery.

Potrebujete zápis do registra partnerov verejného ektora?

Kvalifikovali ste sa na zápis do registra partnerov verejného sektora ako partner verejného sektora? V našom teame máme kvalifikovaného daňového poradcu, ktorý je oprávnený vykonať zápis do RPVS. Pri zápise do RPVS platí, že kvalita rozhoduje, nenechajte nič na náhodu

Register partnerov verejného sektora

Mám záujem o službu zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov za cenu 300 €

Odoslaním tohto formulára si záväzne neobjednávate konkrétnu službu. Odoslaním kontaktného blogu nám dávate najavo Váš záujem o služby. Ihneď po obdržaní kontaktného formulára Vás budeme kontaktovať, či už telefonicky alebo emailom. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Polia označené ako (*) sú povinné.
Vaša formulár bol úspešne odoslaný.

Ďakujeme Vám za prejavenie dôvery a záujmu o naše sužby. Čo bude teraz nasledovať? 

1. V krátkom čase Vás bude kontaktovať náš pracovník.
2. Pošleme Vám na vyplnenie objednávkový formulár.
3. Zabezpečíme poskytnutie služby.

Ďakujeme.
Niečo sa pokazilo, prosím skontrolujte ešte raz všetky polia a odošlite formulár ešte raz.
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov