Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Ako dlho musí byť partner verejného sektora zapísaný v RPVS?

Register partnerov verejného sektora

Ako dlho je potrebné byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? 

Zákon o registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako "Zákon") hovorí, že subjekt a teda partner verejného sektora (ďalej len ako "PVS") musí byť v RPVS zapísaný aspoň po dobu trvania zmluvy. Trvanie zmluvy pre tento účel znamená, že ide o časový úsek, počas ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva. A teda zápis musí trvať do momentu kým sa nenaplní  hospodársky účel zmluvy.

Praktický príklad:

Napríklad pri kúpnej zmluve na nehnuteľnosť pôjde o trvanie zápisu do momentu nadobudnutia vlastníctva. Ďalej, pri nájomnej zmluve na dobu určitú musí zápis v RPVS trvať do uplynutia tejto doby. Ďalším príkladom môže byť zmluva o dielo, kde bude zápis trvať do momentu odovzdania diela a pod.

Práva zo zmluvy, ktoré trvajú po naplnení účelu zmluvy nehrajú rolu

To, že po naplnení účelu zmluvy môžu medzi zmluvnými stranami trvať ešte rôzne práva a povinnosti (zodpovednosť za vady, či povinnosť vyúčtovania použitia dotácie), neznamená, že aj v tomto čase musí trvať zápis v RPVS.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Zápisy do registra partnerov verejného sektora

Zápis do RPVS
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !