Ako dlho musí byť partner verejného sektora zapísaný v RPVS?

Register partnerov verejného sektora

Ako dlho je potrebné byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora? 

Zákon o registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako "Zákon") hovorí, že subjekt a teda partner verejného sektora (ďalej len ako "PVS") musí byť v RPVS zapísaný aspoň po dobu trvania zmluvy. Trvanie zmluvy pre tento účel znamená, že ide o časový úsek, počas ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva. A teda zápis musí trvať do momentu kým sa nenaplní  hospodársky účel zmluvy.

Praktický príklad:

Napríklad pri kúpnej zmluve na nehnuteľnosť pôjde o trvanie zápisu do momentu nadobudnutia vlastníctva. Ďalej, pri nájomnej zmluve na dobu určitú musí zápis v RPVS trvať do uplynutia tejto doby. Ďalším príkladom môže byť zmluva o dielo, kde bude zápis trvať do momentu odovzdania diela a pod.

Práva zo zmluvy, ktoré trvajú po naplnení účelu zmluvy nehrajú rolu

To, že po naplnení účelu zmluvy môžu medzi zmluvnými stranami trvať ešte rôzne práva a povinnosti (zodpovednosť za vady, či povinnosť vyúčtovania použitia dotácie), neznamená, že aj v tomto čase musí trvať zápis v RPVS.

Zápisy do registra partnerov verejného sektora

Zápis do RPVS
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Sme pripravení pomôcť Vášmu biznisu s plným nasadením.
Sme pripravení počúvať a porozumieť Vašim potrebám a ušiť Vám poradenstvo na mieru.Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !