Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Ako registrovať občianske združenie na príjem 2 % z daní?

Občianske združenia

UPOZORNENIE: Ak chcete občianske združenie registrovať pre príjem 2 % z daní v roku 2024, je potrebné aby vaše občianske združenie vzniklo aspoň v roku 2022. Občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2023 nie je možné registrovať na príjem 2 % z daní v tomto roku.

Dokedy je možné registrovať občianske združenie pre príjem 2% z daní? 

Združenie je možné registrovať u ľubovolného notára každý rok v období od 01.09. do 15.12.

Aké občianske združenie je možné registrovať na príjem 2% z daní? 

Občianske združenie, ktoré chce byť registrované na príjem 2% z daní musí splniť nasledovné podmienky: 

 • združenie musí byť založené resp. musí existovať už v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom sa registruje pre príjem 2 %. Napr. ak občianske združenie bude registrované na príjem 2% z daní v roku 2023, je potrebné aby občianske združenie vzniklo aspoň v roku 2022.
 • medzi hlavnými činnosťami občianskeho združenia musí byť niektorá z činností, ktoré sú uvedené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
 • združenie musí mať otvorený bankový účet, na ktorý bude prijímať podiel zaplatenej dane.
 • združenie nesmie mať nedoplatky na sociálnom poistení.
 • združenie nesmie mať nedoplatky na zdravotnom poistení.

Aký je postup registrácie na príjem 2 % z daní? 

 1. Dohodnite si termín u notára. Nakoľko registrácia na príjem 2 % z daní prebieha v krátkom časovom okne od 01.09. do 15.12. daného roka, bývajú notárske úrady v tomto období zahltené žiadosťami o registráciu. Preto vám odporúčame aby ste si termín dohodli v časovom predstihu.
 2. Pripravte si nasledvoné dokumenty, ktoré bude od vás notár potrebovať:
 • Stanovy občianskeho združenia, ktoré sú v súlade s podmienkou registrácie, že občianske združenie má medzi hlavnými činnosťami aj činnosti, ktoré sú uvedené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.
 • Potvrdenie z Ministerstva vnútra SR o pridelení IČO občianskemu združeniu.
 • Listina preukazujúca, že kto je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia (napr. zápisnica z členskej schôdze o vymenovaní predsedu OZ príp. iné...).
 • Občiansky preukaz štatutárneho zástupcu alebo uviesť jeho údaje.
 • Uviesť či má/nemá  občianske združenie zamestnancov.  
 • Potvrdenie o bankovom účte. V tomto bode stačí oznámiť banku a číslo účtu v  IBAN tvare, na ktoré bude OZ prijímať  2 % z daní. Notár si už potvrdenie z banky vyžiada sám.

Koľko stojí registrácia občianskeho združenia na príjem 2% z daní? 

Náklady spojené s registráciou občianskeho združenia na príjem 2 % z daní je celkovo cca 100 € vrátane poplatku notára za vyhotovenie notárskej zápisnice.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Kúpte si občianske združenie registrované na príjem 2% z daní.

ZOZNAM OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !