Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Čo je potrebné urobiť po založení živnosti?

Založenie živnosti

Čo je potrebné urobiť po založení živnosti? 

 

STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU:
 1. Označte si sídlo podnikania
 2. Založte si účet v banke
 3. Nájdite si účtovníka
 4. Vyberte si fakturačný program
 5. Zorientujte sa v odvodoch
 6. Vybavte si elektronickú komunikáciu s daňovým úradom a zriaďte si elektronickú schránku na slovensko.sk
 7. Registrácia na daňovom úrade
 8. Registrácia do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 9. Komu sa oplatí byť platcom DPH?
 10. Komu sa neoplatí byť platcom DPH?
 11. Druhy registrácií na DPH
 12. Ako sa registrovať na DPH?

1. Označte si sídlo podnikania a prevádzkáreň 

Sídlo podnikania

Zákony prikazujú živnostníkovi aby si označil adresu sídla podnikania svojim obchodným menom. V prípade živnostníka teda pôjde o označenie ktoré obsahuje: Meno a Priezvisko + dodatok, ktorý tvorí obchodné meno. Napríklad: Elon Musk - space X.

Prevádzka

Živnostenský zákon prikazuje označiť aj prípadnú prevádzkáreň živnostníka. Prevadzkárňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Prevádzkáreň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkárne alebo iné rozlišujúce označenie.


2. Založte si účet v banke.

Som povinný mať účet v banke? 

Živnostník nemusí mať otvorený účet v banke, zákony mu to neprikazujú. Na podnikanie môže živnostník použiť aj svoj osobný účet alebo prijať platby v hotovosti. V každom prípade je štandardné mať otvorený podnikateľský účet, nakoľko používanie svojho osobného účtu spôsobuje problém pri vedení účtovníctva. V prípade ak by chcel živnostník prijať platbu len v hotovosti, tak v tejto súvislosti existujú určité obmedzenie, ktoré rozpsiujeme nižšie.

Platby len v hotovosti? Môžete, ale ...

Ak by ste chceli prijímať platby výlučne v hotovosti, je to určite možné, ale treba sa v takom prípade pripraviť na komplikácie a obmedzenia. Podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti nie je možné realizovať platbu v hotovosti, ktorej hodnota je vyššia ako 5.000 €. Ak by ste teda chceli takúto platbu prijať, museli by ste mať otvorený účet v banke.

Ak by ste chceli prijímať platby len v hotovosti, museli by ste ich evidovať v eKasa pokladnici. Pre úplnosť dodávame, že niektorí podnikatelia povinnosť evidencie tržieb prostredníctvom eKasy nemajú. Ide napríklad o podnikateľov poskytujúcich služby, akými sú baliace činnosti, kombinované administratívno-kancelárske činnosti, predaj dennej tlače, predaj prostredníctvom predajných automatov a ďalšie výnimky.

Jeden príklad za všetky v prospech otvorenia účtu v banke: viete si predstaviť, že v 21. storočí pôjdete uhradiť DPH alebo daň z príjmov zloženkou na poštu?

Osobný účet na podnikanie? Taktiež môžete, ale ...

Problémom používania osobného účtu môžu byť napríklad právne podmienky banky, ktorá bežne zakazuje používať osobný účet na účely podnikania. Miešanie osobných a podnikateľských transakcií na jednom účte môže spôsobiť aj ďalšie komplikácie:

 • stratíte prehľad vo financiách a nebudete vedieť odlíšiť súkromné peniaze od podnikateľských
 • za účtovníctvo zaplatíte viac, lebo budete musieť evidovať každý pohyb na účte
 • daňový úrad získa napríklad pri daňovej kontrole vašej živnosti aj všetky informácie o vašich súkromných výdavkoch.

3. Nájdite si účtovníka.

Ako živnostník máte povinnosť viesť účtovníctvo a to buď: 

 • podvojné účtovníctvo - ak ste zapísaný aj v obchodnom registri a iné.
 • jednoduché účtovníctvo - resp. daňovú evidenciu

Ako živnostník sa môžete rozhodnúť či si budete viesť účtovníctvo vy, alebo si nájdete účtovníka, prípadne účtovnú firmu. Vyššie uvedené prípady sú veľmi zjdednodušené a rozhodnúť sa správne vám pomôže vás účtovný poradca.


4. Vyberte si fakturačný program.

Za svoje služby alebo produkty budete ako živnostník vystavovať faktúry. Ideálny a najjednoduchší spôsob ako to urobiť je zakúpiť si fakturačný online program, ktorý vám bude najviac vyhovovať. Nemusíte si vytvárať faktúru niekde v exceli alebo nejakým komplikovaným spôsobom. Online fakturačné programy nie su drahé a urýchlia tvorbu dokladov a ich následnú evidenciu.

Nižšie uvádzame zoznam online fakturačných programov, o ktorých si myslíme, že stoja za to: 

5. Zorientujte sa v odvodoch a daniach živnostníka.

Táto časť článku je aktualizovaná pre rok 2022.

Kedy vzniká povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne? 

Živnostníkovi vzniká povinosť platiť odvody do sociálnej poisťovne za určitých podmienok. Povinnosť či je živnostník povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne sa posudzuje každý rok a to k dátumu 01.07. daného roka, prípadne k dátumu 01.10. daného roka a to ak živnostník posunul termín podania daňového priznania. To či bude živnostník od tohto dátumu 01.07 (resp. 01.10.) povinný platiť odvody záleží od toho, aké príjmy mal v predchádzajúcom kalendárnom roku. To znamená, že ak ste si práve založili živnosť a za predchádzajúci rok ste nemali žiaden príjem z podnikania, pretože ste nepodnikali, nemáte povinnosť od 01.07. platiť odvody do sociálnej poisťovne. To isté teda budete posudozovať o rok 01.07.

Pre rok 2022 platí, že ak ste ako živnostník za rok 2021 presiahli sumu príjmov z podnikania: 6 798 €, vznikne vám povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to od 1.7.2022, resp. od 1.10.2022 (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021).

Kedy vzniká povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne? 

Živnostníkovi vzniká povinnosť začať platiť odvody do zdravotnej poisťovne (tzv. preddavky na zdravotné poistenie) dňom ohlásenia živnosti. To je v deň kedy bolo na príslušný živnostenský úrad urobené podanie o ohlásení živnosti. Od tohto dňa je živnostník povinný začať platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie, ktoré sú pre rok 2022 vo výške 79,31 €.

Daň z príjmov pre živnostníka.

Daňové zaťaženie daňou z príjmu (platí pre príjem z podnikania) je pre živnostníka nasledovné:

6. Elektronická komunikácia s daňovým úradom a e-schránka na slovensko.sk.

Povinnosť elektronickej komunikácie pre živnostníkov.

Zákon o správe daní prikazuje živnostníkom doručovať podania finančnej správe výhradne elektronickým spôsobom.

Spôsoby odosielania dokumentov daňovému úradu.

Živnostník môže elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe tromi spôsobmi:

 • podpísané eID kartou (občianskym preukazom s čipom),
 • podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEPom),
 • podpísané EZnačkou prostredníctvom Dohody o elektronickom doručovaní (len pre fyzické osoby)

Bližšie informácie o tom aké sú softwarové a technické požiadavky na komunikáciu s daňovým úradom elektronicky nájdete tu: Elektronická komunikácia s daňovým úradom.

Zriadenie elektronickej schránky na www.slovensko.sk

Odporúčame vám aby ste si zriadili a aktivovali aj elektronickú schránku na www.slovensko.sk. Návod ako si zriadiť a aktivovať e-schránku na www.slovensko.sk sme napísalu tu: Zriadenie elektornickej schránky na www.slovensko.sk

7. Registrácia na daňovom úrade.

Ak ste si založili živnosť nie je potrebné aby ste chodili na daňový úrad a registrovali sa pre daň z príjmov. Registrácia pre daň z príjmov a žiadosť o pridelenie DIČ čísla už prebieha automaticky cez živnostenský úrad. Vaša kartička DIČ vám príde na vaše sídlo automaticky. Na to aby ste začali podnikať nemusíte čakať na DIČ, podnikať a prijímať platby môžete aj bez DIČ čísla.

8. Registrácia do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Ak ste si založili živnosť nie je potrebné aby ste sa prihlasovali do zdravotnej poisťovne fyzicky. Toto sa robí automaticky pri ohlásení živnosti na živnostenský úrad, ktorý oznámenie o začatí podnikania odošle na vami zvolenú zdravotnú poisťovňu.


Takisto nie je potrebná registrácia do sociálnej poisťovne. Túto povinnosť máte až v momenete keď začnete platiť sociálne odvody.


9. Komu sa oplatí byť platcom DPH? 

Byť platcom DPH sa Vám oplatí najmä v týchto prípadoch: 

 • plánujete väčšie investície do svojho projektu. Môže ísť napríklad o počiatočný nákup tovaru, zariadenia, strojov a pod. Z týchto počiatočných investícií si môžete odpočítať DPH za predpokladu, že nakupujete od podnikateľa, ktorý je platiteľom DPH.
 • ak Vaši najväčší klienti resp. zákazníci budú podnikateľia registrovaní ako platcovia DPH.
 • ak materiál a tovar pre podnikanie nakupujete v tuzemsku a obchodujete so zahraničnými klientmi. Napríklad ide o prípad, kedy vstupy pre svoje podnikanie (napr. materiál alebo služby) nakupujete v Slovenskej republike od podnikateľov platiteľov DPH, môžete si uplatniť nárok na odpočet DPH. Ak tieto výstupy zo svojej činnosti, teda tovar predáte do členských štátov Európskej únie a zároveň splníte ďalšie zákonné podmienky, oslobodí sa tento predaj od DPH. Výsledok je teda ten, že na vstupe si nárok na odpočet DPH uplatníte, ale na výstupe DPH platiť nebudete.
 • ak nakupujete a predávate tovar, pričom ho nakupujete od podnikateľa, ktorý je platiteľom DPH.
 • ak predávate výrobky, ktoré vyrábate z materiálu, ktorý nakupujete od podnikateľa, ktorý je platiteľom DPH.

10. Komu sa neoplatí byť platcom DPH? 

Byť platcom DPH sa Vám neoplatí najmä v týchto prípadoch: 

 • byť platiteľom DPH sa Vám neoplatí ak sú Vašimi zákazníkmi alebo klientmi bežní ľudia, ktorí nie sú platiteľmi DPH. V takom prípade by ste z pohľadu konkurencie bol drahší o sadzbu DPH = 20% oproti svojim konkurentom, ktorí nie sú platiteľmi DPH.
 • ak pri svojom podnikaní nemáte veľa resp. podstatnú sumu € vstupov s DPH. V takom prípade si totižto nie je poriadne akú DPH odpočítať na vstupe.
 • ak využívate možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, pretože skutočne preukázateľné výdavky máte v minimálnej výške. Ak by ste sa stali platiteľom DPH, môžete si v roku kedy ste sa registrovali na DPH ešte uplatniť tzv. paušálne výdavky, avšak v nasledujúcom roku, v ktorom už budete platiteľom DPH celý rok, si paušálne výdavky uplatniť nemôžete.

11. Druhy registrácií za platiteľa DPH. 

Existuje niekoľko spôsobov ako sa registrovať za platiteľa DPH. Najbežnejšie dôvody registrácie sú dobrovoľná registrácia na DPH a povinná registrácia na DPH. Ak sa Vám oplatí byť platcom DPH, bude dobré ak sa zoznámite s týmito druhmi registrácie na DPH.

Povinná registrácia na DPH - po prekročení obratu.

Podľa § 4 zákona o DPH existujú dva druhy registrácie na DPH:

Registrovať sa za platiteľa DPH máte povinnosť podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH ak ste tuzemská zdaniteľná osoba, a za posledných najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov ste dosiahli obrat vo výške 49.790 € a viac. Je nevyhnutné aby ste mali v SR sídlo alebo zriadenú stálu prevádzkareň. Ak ste fyzická osoba, a túto podmienku nespĺňate, stačí, ak budete mať v SR bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiavate. Ak vyššie uvedené podmienky spĺňate, ste povinný sa registrovať za platiteľa DPH najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli obrat.

Dobrovoľná registrácia na DPH - bez prekročenia obratu.

Ak ste nedosiahli obrat pre povinnú registráciu na DPH, a viete, že sa Vám oplatí byť platcom DPH, možete podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 2. zákona o DPH. Máte právo podať žiadosť o registráciu  za platiteľa DPH aj keď ste nepresiahli obrat pre povinnú registráciu. To však neznamená, že máte právny nárok aby ste boli registrovaný ako platiteľ DPH. Najprv musíte splniť zákonné podmienky pre dobrovoľnú registráciu. O dobrovoľnú registráciu môže požiadať aj ak ste ešte neuskutočnili žiadne obchody a z dôvodu budúcich ekonomických činností je nevyhnutné, aby ste malipostavenie platiteľa dane.

12. Ako sa registrovať za platiteľa DPH? 

Ak sa Vám oplatí byť platcom DPH  a chcete sa registrovať za platiteľa DPH je potrebné si uvedomiť, že niekedy ide o zdĺhavý a komplikovaný proces, nakoľko daňovému úradu musíte preukázať postavenie tzv. zdaniteľnej osoby. Každý druh registrácie má svoj vlastný postup. Nižšie si rozoberieme každý z nich.

Registrácia za dobrovolného platiteľa DPH.

Pre podanie žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH musíte podať tlačivo na portáli Finančnej správy. Ak ste podnikateľ, žiadosť je možné podať len elektronicky. V katalógu elektronických formulárov v časti Register vyplníte ,,Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“. Riadne vyplnenú žiadosť musíte odoslať na daňový úrad, ktorý žiadosť posúdi. Ideálne je ak k žiadosti pripojíte aj doklady, ktorými preukážete, že spĺňate podmienky pre registráciu na DPH. A teda ak doložíte všetky doklady preukazujúce vykonávanie ekonomickej činnosti a vaše postavenie zdaniteľnej osoby (výpisy z banky, zmluvu k bankovému účtu, prijaté faktúry, vystavené faktúry, zmluvy a pod.).

Daňový úrad Vás zaregistruje, vydá Vám osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí Vám identifikačné číslo pre daň ak splníte uvedené podmienky pre kladné posúdenie žiadosti o dobrovoľnú registráciu. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa sa stávate platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Povinná registrácia za platiteľa DPH.

Ak ste ako zdaniteľná osoba splnili všetky podmienky pre povinnú registráciu na DPH, ste povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH na daňovom úrade a to najneskôr do dvadsiateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli stanovený obrat.

Pri povinnej registrácii na DPH musíte podať žiadosť na portáli Finančnej správy. Ak ste podnikateľ, žiadosť je možné podať len elektronicky. V katalógu elektronických formulárov v časti Register vyplníte ,,Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“. Riadne vyplnenú žiadosť odošlete na daňový úrad, ktorý žiadosť posúdi. Ideálne je ak k žiadosti pripojíte aj doklady, ktorými preukážete, že spĺňate podmienky pre  povinnú registráciu na DPH. A teda ak doložíte všetky doklady preukazujúce vykonávanie ekonomickej činnosti vo výške potrebného obratu a vaše postavenie zdaniteľnej osoby (výpisy z banky, zmluvu k bankovému účtu, vystavené faktúry a pod.).

Pracovník daňového úradu si vašu žiadosť preverí a môže si dodatočne vyžiadať ďalšie doklady aby preskúmal či ste nemali povinnosť registrovať sa na DPH už skôr. Ak daňový úrad z dodaných dokumentov vyhodnotí, že ste splnili podmienky pre povinnú registráciu na DPH, zaregistruje vás ako zdaniteľnú osobu do 21 dní odo dňa podania žiadosti a vydá vám osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí vám identifikačné číslo pre daň (IČ DPH).

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Založenie živnosti pohodovo a online

Založenie živnosti online
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !