Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Legislatívny zámer pre lepšie fungovanie obchodného registra - LEGAL NEWS

Právne novinky 

Nový návrh opatrení na vylepšenie fungovania obchodného registra

Ministerstvo spravodlivosti 11. januára 2021 predložilo do medzirezortného pripomienkovania Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra. Týmto materiálom ministerstvo plní záväzok z programového vyhlásenia vlády súvisiaci so zlepšovaním podnikateľského prostredia na Slovensku. Materiál je možné pripomienkovať do 15.02.2021 a jeho kompletné znenie je dostupné tu: Návrh opatrení nového obchodeho registra.

Moderný obchodný register? 

Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra je materiál, ktorý obsahuje plán zabezpečenia nového systému obchodného registra tak, aby zodpovedal požiadavkám modernosti 21. storočia.

Nový systém obchodného registra bude fungovať výlučne v podobe elektronickej evidencie a publicite údajov o podnikateľoch zapísaných do obchodného registra, vrátane zbierky listín a elektronickej komunikácii s podnikateľmi a verejnou správou.

Aké služby bude nový obchodný register obsahovať? 


Pre užívateľa resp. verejnosť by mal reformný zámer a projekt obchodného registra priniesť nasledovné služby:

 • elektronický prístup ku všetkým verejným údajom z obchodného registra, vrátane zbierky listín, verejné údaje budú sprístupnené aj vo forme otvorených údajov,
 • pre záujemcov o sledovanie vybraných obchodných spoločností, napr. obchodných partnerov, bude možné nastaviť notifikácie o zmenách vo vybraných obchodných spoločnostiach,
 • zjednodušené online založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s využitím formulárov zakladateľských dokumentov s nižším poplatkom pri jej registrácii,
 • lustráciu a možnosť rezervovania obchodného mena na určitý čas,
 • nové členenie zapisovaných údajov – rozdelenie na zapisované údaje a preberané údaje,
 • zapracovanie automatizovaných notifikácií a varovaní v prípade neplnenia zákonom stanovených povinností zapisovaného subjektu v neverejnej časti obchodného registra (napríklad neukladanie účtovných závierok),
 • možnosť súčasného zápisu do obchodného registra a oznámenia o začatí podnikania – voľná živnosť,
 • obchodný register bude dostupný vo vybraných jazykoch Európskej únie.

Odbremenenie súdov pomocou externých registrátorov - notárov

Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra predpokladá, že registrovať budú okrem registrového súdu vo vymedzených veciach aj externí registrátori. Ministerstvo navrhuje za externých registrátorov notárov. Zvýši to pohodlie klientov obchodného registra, rýchlosť zápisov a odbremení registrové súdy.

Zmenšenie počtu registrových súdov


Návrh tiež predpokladá zmenšenie počtu registrových súdov. Registrový súd by mal byť jeden, a to Okresný súd v Žiline. Obchodný register bude rozdelený na verejnú a neverejnú časť. V neverejnej časti obchodného registra budú evidované údaje o súvisiacich prebiehajúcich konaniach zapisovaného subjektu.

Efektívnejšie prepojenie s referenčnými registrami | Nový obchodný register od 01.01.2023


Súčasťou IT riešenia nového obchodného registra bude aj efektívnejšie prepojenie s inými referenčnými registrami a orgánmi verejnej správy.
Vykonanie opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra vyžaduje predloženie a schválenie nového zákona o obchodnom registri a vytvorenie nového informačného systému obchodného registra. Návrh predpokladá predloženie a schválenie zákona o obchodnom registri v roku 2021. Predpokladaný začiatok fungovania nového obchodného registra je od 1. januára 2023. Informačný systém nového obchodného registra má vytvoriť a spravovať ministerstvo spravodlivosti.

Do začatia fungovania nového systému obchodného registra bude potrebné zabezpečiť:

 • efektívnu opravu neaktuálnych údajov v obchodnom registri  a jednoznačnú identifikáciu osôb zapísaných v obchodnom registri (vrátane spoločníkov),
 • výmaz zapísaných osôb, ktoré si neplnia svoje zákonné povinnosti,
 • dokončenie  elektronizácie zbierky listín (listiny, ktoré ešte nie sú v elektronickej podobe).

Cieľom predloženého reformného zámeru a projektu obchodného registra je o. i. zlepšenie postavenia Slovenskej republiky v hodnoteniach podnikateľského prostredia.

Zdroj informácií: Ministerstvo spravodlivosti SR

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !