Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Môže občianske združenie podnikať?

Občianske združenia

Môže občianske združenie dosahovať zisk? 

Fungovanie občianskych združení je upravené Zákonom o združovaní občanov, zákon č. 83/1990 Zb. Občianske združenie sa zakladá predovšetkým na neziskovú a verejnoprospešnú činnosť. Na vykonávanie tejto hlavnej činnosti nie je potrebné ohlasovať živnosť živnostenskému úradu. Občianske združenie môže podľa zákona o združovaní občanov dosahovať aj zisk. Avšak tento zisk v porovnaní s obchodnou spoločnosťou (ako je napr. s.r.o.)|nie je určený na rozdelenie medzi členov občianskeho združenia. Občianske združenie môže vyprodukovaný zisk používať len na dosiahnutie svojich cieľov resp. na aktivity a samotný rozvoj občianskeho združenia. Inak povedané, ak občianske združenie vyprodukuje zisk zo svojej činnosti, tento zisk nie je určený a nemôže byť použitý na rozdelenie medzi svojich členov.

Z akých zdrojov je možné financovať občianske združenie? 

Občianske združenie môže získavať peniaze v prevažnej miere (najmä) z týchto zdrojov: 

 • členské príspevky: je to finančný príspevok členov poskytnutý občianskemu združeniu za členstvo v občianskom združení.
 • príjem z činností občianskeho združenia: ide o príjmy z hlavnej činnosti občianskeho združenia, kvôli ktorému bolo toto združenie založené.
 • dary: občianske združenie môže prijímať finančné dary.
 • rôzne dotácie a príspevky zo štátnehpo rozpočtu na základe štátnych a inštitucionálnych výziev.
 • príjem 2 % z daní: občianske združenie, ktoré je registrované pre príjem 2% z daní môže prijimať podiel zaplatenej dane.

Občianske združenie môže okrem vyššie uvedených zdrojov príjmov v doplnkovej (a teda menšej miere) prijímať finančné prostriedky z týchto doplnkových a vedlajších zdrojov: 

 • príjem z podnikania.
 • príjem z predaja a prenájmu nehnuteľností.
 • príjem z charitatívnej reklamy.
 • podiel na zisku obchodnej spoločnosti. Občianske združenie môže byť spoločníkom v obchodnej spoločnosti.
 • príjmy z verejných zbierok a fundraisingov.
 • príjmy z pôžičiek a úverov.

Môže teda občianske združenie podnikať? 

Tu sa teda dostávame k odpovedi na našu otázku, že či môže občianske združenie podnikať? Odpoveď je, že občianske združenie môže podnikať, ale len v takom rozsahu, ktorý je doplnkovou činnosťou k hlavnej činnosti občianskeho združenia. To znamená, že občianske združenie nie je možné založiť za účelom podnikania, ako sa to častokrát deje. Podnikanie by malo byť len doplnkovou činnosťou občianskeho združenia a príjmy z tohto podnikania by mali byť použité na podporu verejno prospešného účelu občianskeho združenia. Ak sa občianske združenie rozhodne podnikať a to na podporu svojej hlavnej činnosti, je potrebné túto podnikateľskú činnosť uviesť v stanovách.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Kúpte si hotové občianske združenie

ZOZNAM OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !