Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Postup ak zmeniť obchodné meno v roku 2021.

Právne novinky 

Úvod

Obchodné meno je súčasť podnikania a je predpokladom možnosti podieľať sa na obchodovaní ako plnoprávny subjekt. Práva k obchodnému menu zaraďujeme medzi práva priemyselného vlastníctva. V podnikateľskej praxi sa často stretávame s požiadavkou klientov o zápis zmeny obchodného mena. Postup ako zmeniť obchodné meno s.r.o. nájdete v tomto článku:

Zásady tvorby obchodného mena. Na čo myslieť pri tvorbe obchodného mena

Pri zmene obchodného mena sú dôležité zásady jeho tvorby. Zásady tvorby obchodného mena sú: zásada nezameniteľnosti a zásada pravdivosti obchodného mena.

Zásada nezameniteľnosti

Obchodné meno nesmie byť príliš všeobecné, ako napr. Reštaurácia, Kaviareň, a pod. Taktiež nesmie byť zameniteľné s iným už existujúcim obchodným menom. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné na pohľad (napr. Complex s.r.o. – Camplex s.r.o.), ale aj foneticky (Kalex s.r.o. – Calex s.r.o.).

Zásada pravdivosti

Obchodné meno musí odzrkadlovať skutočný obraz o spoločnosti, ktorá nesie obchodné meno. Princípy tvorby mena sú – meno osobné (Jozef Starý; Starý, s. r. o.), fantazijné (Vaeol s.r.o.) alebo zmiešané (Jozef Starý – Kachliar s.r.o. ). Princípy majú spoločnosť charakterizovať a podať približný obraz o druhu podniku a jeho forme.

Overenie existencie obchodného mena na www.orsr.sk

Pred zmenou obchondého mena sa overuje existencia duplicity obchodného mena. To znamená, že či už náhodou nie je totožné obchodné meno zapísané v obchodnom registri. Overuje sa na www.orsr.sk. Vyulučuje sa tak riziko nezapísania nového obchodného mena s.r.o. z dôvodu existencie zápisu rovnakého obchodného mena ako sa navrhuje zapísať.

Podanie návrhu na zápis zmeny na obchodný register a vypracovanie dokumentov

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia o zmene obchodného mena: Rozhodnutie o zmene obchodného mena je v pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti (rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti ak má spoločnosť len jediného spoločníka). Valné zhromaždenie rozhoduje o zmene obchodného mena na zasadnutí valného zhromaždenia. Zo zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica obsahuje rozhodnutie o zmene obchodného mena a rozhodnutie o znení nového obchodného mena. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ. Súčasťou zápisnice je aj listina prítomných spoločníkov. Podpis predsedu a zapisovateľa nemusí byť úradne osvedčený.

Návrh na zápis zmeny obchodného mena do obchodného registra a povinné prílohy: Zmenu obchodného mena je nutné zapísať v obchodnom registri ako zmenu zapísaných údajov. Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov sa podáva na tlačive, ktoré je zverejnené na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti. Formulár treba správne vyplniť a označiť v ňom, ktoré obchodné meno sa vymazáva a aké obchodné meno sa zapisuje. Formulár podpisuje konateľ spoločnosti a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Lehota na zápis do obchodného registra sú 2 dni. K vyplnenému návrhu sa prikladá:

- 33,- Eurový kolok (povinne)
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia / rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene obchodného mena. (povinne)
- Úplné posledné znenie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny – do zbierky listín (nepovinne).

Spoločnosť je oprávnená používať nové obchodné meno až dňom zápisu zmien v obchodnom registri. Zápis nového obchodného mena s.r.o. do obchodného registra má konštitutívne (právotvorné) účinky. Po zápis zmien v obchodnom registri sa vydáva potvrdenie o vykonaní zápisu zmien a aktuálny výpis z obchodného registra, ktoré použijete pri ohlasovaní zmien daňovému úradu a Vašim partnerom.

Ohlasovacie povinnosti voči daňovému úradu a partnerom

Daňový úrad: Spoločnosť má zákonnú povinnosť do 30 dní odo dňa zápisu zmeny v OR ohlásiť daňovému úradu zmenu obchodného mena. Spoločnosť je povinná ohlásenie urobiť elektronicky a kartičky sa zašlú poštou. K ohláseniu potrebujete:

- Ohlásenie o zmene obchodného mena adresované daňovému úradu;
- Potvrdenie o vykonaní zápisu do OR;
- Odovzdať DIČ kartičku / IČ DPH kartičku (daňový úrad vystaví nové kartičky s novým obchodným menom spoločnosti)


Notifikácia partnerov: Odporúčame o zmene informovať aj Vašich obchodných partnerov (dodávatelia, banky, telekomunikácie, poisťovňe atď.) a zmenu obchodného mena vniesť aj do všetkých dokumentov (pečiatka, internetové stránky, dokumenty).

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !