Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Povinnosti po zrušení živnosti

Návody

Čo je potrebné urobiť po zrušení živnosti? 

 

STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU:

Oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu

Oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu:

Živnostník, ktorý zrušil svoju živnosť má povinnosť oznámiť ukončenie podnikania príslušnému daňovému úradu. Tento krok je však možné spraviť aj v momente oznámenia o ukončení podnikania na živnostenskom úrade. Ak si rušíte živnosť cez náš portál tento krok robiť nemusíte, pretože ho spravíme za vás.

Podanie žiadosti o zrušenie registrácie na daňový úrad:

Aj napriek tomu, že živnostenský úrad oznámi zrušenie živnosti daňovému úradu, musíte do 30 dní odo dňa zrušenia živnosti požiadať o zrušenie registrácie na daň z príjmov.

Žiadosť o zrušenie registrácia je potrebné urobiť aj vo veci: registrácie na DPH, ak ste bol platiteľom DPH alebo vo veci dane zo závislej činnosti, ak ste bol zamestnávateľom. Takáto žiadosť sa robí elektronicky cez portál finančnej správy a to prostredníctvom formuláru „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“.

Príslušný daňový úrad vydá rozhodnutie o zrušení registrácie, ktoré vám doručí. Okrem podania tejto žiadosti musíte, ešte: 

  • odovzdať kartičku DIČ, a to do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
  • odovzdať kartičku IČ DPH (ak ste bol platiteľom DPH), a to do 10 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Oznamovacie povinnosti voči sociálnej a zdravotnej poisťovni

Som povinný oznámiť ukončenie podnikania poisťovniam?

Ako živnostník nemusíte oznmanovať ukončenie podnikania resp. zrušenie živnosti sociálnej ani zdravotnej poisťovni. Túto povinnosť za vás splní príslušný živnostenský úrad resp. JKM (jednotné kontaktné miesto).

Daňové povinnosti po zrušení živnosti

Ak ste živnostník, ktorý ukončil svoju živnosť, ste povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za kalendárny rok v ktorom ste zrušil živnosť (ak vám vznikne povinnosť podať daňové priznanie). Podať daňové priznanie musíte v termíne do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, t. j. napr. za rok 2022 do 31.3.2023.

Daňové priznanie nie je potrebné podať elektronicky, pretože už nie ste podnikateľom. Povinnosť elektronickej komunikácie s daňovým úradom už teda nemáte. Avšak, je lepšie ak podáte daňové priznanie elektronicky.


Ukončenie živnosti a daň z motorových vozidiel

Ak ste ako živnostník využíval na podnikanie motorové vozidlo, ste povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a to do jedného mesiaca odo dňa zrušenia živnosti. To znamená, že ak ste živnosť zrušil napr. v januári, ste povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a uhradiť daň z motorových vozidiel do konca februára.

Ukončenie živnosti a DPH 

Ak ste bol ako živnostník platiteľom DPH, ste povinný podať daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz za posledný mesiac, resp. štvrťrok živnosti. Nakoľko sa pri zrušení živnosti vzťahujú na platiteľa DPH aj ďalšie špecifické povinnosti, odporúčame vám poradiť sa so svojim účtovným alebo daňovým poradcom.

Odvodové povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni po zrušení živnosti

Dňom zrušenia živnosti vám zaniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Súčasne prestávate byť platiteľom poistného na zdravotné poistenie a to dňom, keď už nie ste živnostníkom. Na základe toho prestávate platiť preddavky. Platí, že každá fyzická osoba musí mať platiteľa poistného, fyzická osoba po zrušení živnosti musí teda zabezpečiť platenie zdravotných odvodov. Do úvahy prichádzau tieto možnosti:

  • zaevidujete sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie a platiteľom zdravotného poistenia bude štát,
  • alebo sa stanete zamestnancom a platiteľom zdravotného poistenia bude zamestnávateľ, alebo
  • sa stanete samoplatiteľom zdravotného poistenia.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Zrušenie živnosti online

Zrušiť živnosť online
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !