Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

SPV spoločnosť ako nástroj inkorporácie

Ready-made firmy
STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU: 

SPV spoločnosti v podnikaní.

SPV spoločnosť je tzv. spoločnosť určená pre jeden konkrétny projekt podnikateľa, inak povedané SPV spoločnosti sú projektové spoločnosti (ďalej len ako "SPV"). Skratka SPV pochádza z anglického slovného spojenia "Special Purpose Enitites" alebo "Special Purpose Vehicles", čo v preklade znamená "spoločnosti na osobitný účel".

Jedna SPV spoločnosť pre jeden podnikateľský projekt.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že zakladať alebo kupovať ready-made s.r.o. spoločnosť pre každý projekt je finančne a administratívne neefektívne. Podnikateľ musí viesť účtovníctvo pre každú spoločnosť samostatne, podávať za ňu daňové priznania, viesť príslušnú evidenciu, administratívu a pod. Sofistikovanejšie uvažovanie podnikateľov je však komplexnejšie a v rozdeľovaní projektov cez samostatné SPV spoločnosti vidí veľa CEOs výhody a benefity.

Prečo je dobré používať pre každý projekt samostatnú SPV spoločnosť? 

Prehľad o stave jednotlivých projektov:  Ak máte projekty rozdelené na jednotlivé SPV spoločnosti, tak viete veľmi prehľadným spôsobom a prakticky v každej fáze projektu analyzovať jeho hospodárenie. Viete tak lepšie predpovedať vývoj projektu, identifikovať problémové miesta a následne pružne reagovať na vzniknuté problémy.

Oddelenie právnych rizík jednotlivých projektov: Ak by podnikateľ zastrešil všetky svoje projekty iba pod jednu spoločnosť, znamenalo by to, že všetká "právna zdopovednosť" za projekty by bola na ťarchu iba jednej spoločnosti. Vysvetlíme si to na veľmi zjednodušenom príklade: predstavme si, že podnikateľ má dva projekty: stavebnú spoločnosť zameranú na development ako projekt č. 1. a súčasne rozbieha nákladnú dopravu pre stavebné firmy ako projekt č. 2. Ako developer kúpi pozemok pre výstavbu business centra a projekt financuje cez bankové úvery. Podnikaniu sa darí a projekt prosperuje, splátky úverov s prehľadom spláca. Na druhej strane na rozbeh projektu č. 2. a teda nákladnej dopravy si zobrala tá istá spoločnosť ďalší podnikateľský úver na financovanie nákladných automobilov. Toto podnikanie však neprosperuje a je niekoľko rokov po sebe v strate. Časom tento projekt nie je schopný splácať svoje záväzky, ktoré si veritelia začínajú vymáhať. Projekt č. 2. začína ovplyvňovať inak úspešný projekt č. 1. pretože veriteľia sa snažia vymôcť svoje pohľadávky a to aj formou exekúcie na pozemky patriace pod projektu č. 1. Ak by boli projekty právne oddelené samotatnými SPV spoločnosťami k takémuto prelínaniu problémov z projektu na projekt by nedochádzalo a projekt č. 1. by nebol nikdy ohrozený.

Developerské projekty: Banky pri rôznych developerských projektoch vyžadujú od podnikateľov aby pre každý projekt založili novú spoločnosť, a teda SPV firmu. V prípade, že by bol developerský projekt neúspešný a "skrachoval" by, banka by mala možnosť tento projekt dokončit, pretože všetky nehnuteľnosti a právne úkony sú vymadzené práve touto SPV spoločnosťou.

Ochrana materskej spoločnosti: Vytvorením SPV spoločnosti zbavuje podnikateľ rizika materskú spoločnosť (spoločnosť, ktorá vlastní projektovú SPV), pretože prípadný krach projektovej SPV ju nijak neovplyvní.

Jednoduchší exit resp. predaj projektu vedeného na SPV: Predaj podnikateľského projektu, ktorý je vedený len na jednu SPV je z pohľadu investora alebo kupujúceho atraktívnejší ako v prípade, že by mal podnikateľ na jednu firmu vedených niekoľko projektov. Totižto, oddelenie jedného projektu od druhého a jeho následný predaj je komplikovaná transakcia z pohľadu práva, daní a účtovníctva. Naproti tomu, ak je projekt vedený len na jednej SPV spoločnosti, prevedie sa len obchodný podiel (akcia a pod.) v tejto SPV spoločnosti a podstatne to zjednodušuje transakciu a znižuje transakčné náklady.

Možné nulové daňové zaťaženie pri predaji projektu: V prípade predaja projektu vo forme prevodu obchodného podielu v SPV spoločnosti je možné, že za splnenia určitých zákonných podmienok je predaj obchodného podielu alebo akcie v SPV úplne oslobodený od dane z príjmu.

SPV spoločnosť ako nástroj inkorporácie pre klientov advokátskych kancelárií.

SPV-čka sú často používané advokátskymi kanceláriami, ktoré radi odporúčajú SPV spoločnosti svojim klientom. Klienti často potrebujú svoje SPV zriadiť veľmi rýchlo a často krát potrebujú aby už boli firmy registrované na DPH. V takýchto prípadoch je vhodné využiť služby kúpy predpripravených ready-made s.r.o.ready-made a.s. akciových spoločností aj "shelf companies" (v preklade prázdne mušle), ktoré sú pripravené na predaj klientom. Podnikatelia tak môžu mať pripravenú svoju SPV spoločnosť na podnikanie aj ako platcov DPH v priebehu pár dní.

Aké výhody má kúpa SPV spoločnosti vo forme ready-made firmy pre advokátsku kanceláriu? 

  • extrémna rýchlosť inkorporácie: spoločnosti, ktoré sa venujú predaju predpripavených SPV spoločností sa špecializujú len na túto činnosť a veľkú časť procesov majú automatizovanú. Preto sú schopné veľmi rýchlo a vo vysokej kvalite poskytnúť takúto spoločnosť na predaj klientom advokátskych kancelárií. Napr. naša spoločnosť ADVISON dokažé poskytnúť prevodové dokumenty na podpis už do 4 hodín od oslovenia našej firmy.

  • odbremenenie advokátov od banálnych úkonov: kúpou ready-made firmy sú advokáti často krát odbremenení od úkonov, ktoré sú prakticky jednoduché. Ide napr. o rozširovanie predmetov podnikania, registrácie na DPH, vkladanie dokumentov do zbierky listín a podávanie návrhov na zápis zmien v obchodnom registri. Toto všetko ešte môže urobiť spoločnosť od ktorej klient SPV spoločnosť kupuje. Ide o úkony, ktoré nie sú naročné ale zaberú dosť času.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

SPV spoločnosť do 24 hodín !

PONUKA READY MADE FIRIEM
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !