Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Zrýchlenie prevodu väčšinového obchodného podielu od 17.07.2022

Právne novinky 

Čo je to väčšinový obchodný podiel v s.r.o.? 

Väčšinový obchodný podiel v s.r.o. je taký obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti tomuto spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov. Zjednodušene povedané, väčšinovým obchodným podielom je obchodný podiel spoločníka, ktorý je vo výške aspoň 50 %.

Okrem vyššie uvedeného platí, že väčšinovým obchodným podielom je aj taký obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva. To znamená, že ak spoločník nemá aspoň 50 % - ný obchodný podiel v s.r.o. (tak ako v prvom príklade, ktorý sme uviedli vyššie), ale má obchodný podiel vo výške 49 % a menej (podľa hodnoty vkladu k výške základného imania), ale spoločenská zmluva mu aj napriek tomu priznáva aspoň 50 % všetkých hlasov spoločníkov, pôjde taktiež o väčšinový obchodný podiel.

Aktuálna právna úprava - moment účinnosti prevodu väčšinového obchodného podielu.

Aktuálna právna úprava (v čase do 17.07.2022 - moment písania tohto článku) v § 115 ods. 11 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ustanovuje, že: "Účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra.". To znamená, že v praxi bolo potrebné okrem prípravy a podpisu zmluvy o prevode obchodného podielu zabezezpečiť aj zápis zmeny spoločníkov v Obchodnom registri. Tento proces zaberie v priemere 10 pracovných dní. Počas týchto 10 pracovných dní existovala určitá neistota zmluvných strán, ktorá spočívala v tom, že prevodce je právoplatný spoločník s.r.o. a to až do momentu zápisu zmeny spoločníkov v Obchodnom registri. Tento stav vyvolával neistotu v právnych a ekonomických vzťahoch a dával teoretický ale aj faktický priestor na rozhodovanie spoločníka (prevodcu) na valnom zhromaždení spoločnosti a to v čase, kedy sa čakalo na zápis zmeny spoločníkov v Obchodnom registri. Toto celkom pochopiteľne vyvolávalo obavy kupujúceho, že prevodca svojimi rozhodnutiami zníži aktíva cieľovej resp. "kupovanej" spoločnosti, v ktorej kupujúci nadobúdal obchodný podiel.

Právna úprava momentu účinnosti prevodu väčšinového obchodného podielu od 17.07.2022.

Nepriamou novelou Obchodného zákonníka dochádza od 17.07.2022 k zásadnej zmene momentu účinnosti prevodu väčšinového obchodného podielu. Podľa nového znenia § 115 ods. 5 Obchodného zákonníka nastávajú účinky prevodu obchodného podielu voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje. Toto platí pri prevode obchodného podielu bez ohľadu na to, či sa prevádza väčšinový, alebo menšinový obchodný podiel. To znamená, že zápis prevodu aj väčšinového obchodného podielu do obchodného registra bude už len deklaratórny.

Výhody zmeny účinnosti prevodu obchodného podielu v s.r.o.: 

  • zrýchlenie účinnosti prevodu obchodného podielu na moment doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti. Zápis zmeny spoločníka v Obchodnom registri bude už len deklaratórny. Ušetrenie cca 10 pracovných dní času.
  • odstránenie pochybností zmluvných strán pri čakaní na zápis zmeny spoločníkov do Obchodného registra. "Ovládnutie" spoločnosti už momentom podpisu prevodovej dokumentácie.
  • posilnenie právnej istoty a zníženie administratívnej záťaže podnikateľov.
  • zlepšenie podnikateľského prostredia.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Spoločníkom s.r.o. do 24 hodín

Zoznam ready-made firiem
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !