Založenie živnosti online

Založenie živnosti online, ktoré
Vám zaberie len pár minút 🚀.

len za 19 €

Objednávkový formulár
pre založenie živnosti online:

Odoslaním tohto formulára si záväzne objednávate konkrétnu službu založenia živnosti online. Osobné údaje vypĺňajte pozorne a odpisujte ich presne tak ako sú uvedené vo vašom občianskom preukaze. Bližie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na: ochrana osobných údajov.

Vyberte si predmety podnikania:

i
Na vykonávanie voľnej živnosti nepotrebujete odbornú spôsobilosť.

Vyberte si voľné živnosti, ktoré budete vykonávať. Za voľné živnosti sa neplatí žiadny poplatok a môžete si ich navoliť neobmedzené množstvo.
Zavrieť
Voľné živnosti (zdarma):
Remeselné a viazané živnosti ( + 7,50 € za každú remeselnú alebo viazanú živnosť k základnej cene 19 € ):
i
Vyberte si remeselné a viazané živnosti, ktoré si chcete dať zapísať. Za každú remeselnú a viazanú živnosť sa platí poplatok vo výške 7,50 €.

Pamätajte, že na tieto predmety podnikania musíte mať odbornú spôsobilosť.
Zavrieť

Osobné údaje:

Polia označené ako (*) sú povinné.
Adresa trvalého pobytu: *
i
i
Obec a PSČ: *
Štát a kontakt: *

Údaje o Vás ako o podnikateľovi:

Meno a Priezvko + obchodné meno: *
i
IČO a Zdravotná poisťovňa*
i
Adresa miesta podnikania: * Ak je miesto podnikania  iné ako vaše trvalé bydlisko, vyžaduje sa preukázanie práva na užívanie nehnuteľnosti. Toto je možné preukázať napr. nájomnou zmluvou alebo súhlasom vlastníka nehnuteľnosti.
i
i
Vaša objednávka bola úspešene odoslaná 🚀.
Skontrolujte si emailovú schránku, poslali sme Vám ďalšie inštrukcie. Nezabudnite sa pozrieť aj do SPAMU.
Niečo sa pokazilo, prosím skontrolujte ešte raz všetky polia a odošlite formulár ešte raz.

Čo bude nasledovať po odoslaní objednávky?

⏱️ Náš robotam Vám poslal splnomocnenie na podpis a zálohovú faktúru.
📲 podpíšete splnomocnenie a pošlete nám ho poštou alebo emailom.
💶 uhradíte zálohovú faktúru.
📝 po doručení podpísanej plnej moci ohlásime živnosti na úrade.
📜 v priebehu 5 pracovných dní Vám pošleme osvedčenie o živnostenskom oprávnení.
🚀 Môžete podnikať.

V cene je 19 € zahrnuté:

V cene nie je zahrnuté:

ohlásenie živností príslušnému Okresnému úradu odboru živnostenského podnikania
doplnenie remeselnej alebo viazanej živnosti - 7,50 € za 1 kus
úhrada správnych poplatkov za voľné živnosti
notárske poplatky za osvedčenie pravosti podpisov
registrácia na daňovom úrade a pridelenie DIČ
registrácia na DPH - od 399 €
Oznámenie o začatí podnikania vybranej zdravotnej poisťovni
preukázanie bezúhonnosti živnostenskému úradu