Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Návod na zrušenie živnosti zadarmo, online alebo osobne.

Návody

Aktualizované 19.10.2023.

Návod na zrušenie živnosti zadarmo, online alebo osobne na úrade.

Tento návod bol vytvorený podľa legislatívy platnej dňa 19.10.2023 a je platný len pre zrušenie živnosti fyzickej osoby prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo osobnou návštevou príslušného Okresného úradu odboru živnostenského podnikania. Aj napriek tomu, že sa snažíme aby bol obsah našich článkov presný, nepreberáme za obsah právnu zodpovednosť. V prípade potreby sa obráťte na svojho advokáta.

TIP: Zrušenie živnosti nemusí byť zdĺhavý administratívny proces, živnosť si môžete zrušiť aj online len za 19 €.

STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU:
 1. Zrušenie živnosti vs. prerušenie živnosti.
 2. Spôsoby zrušenia živnosti.
 3. Zrušenie živnosti na úrade, výhody a nevýhody.
 4. Zrušenie živnosti online, výhody a nevýhody.
 5. Zrušenie živnosti na úrade - postup.
 6. Zrušenie živnosti online - postup.
 7. Povinnosti po zrušení živnosti.

 

Zrušenie živnosti vs. prerušenie živnosti

Čo je to zrušenie živnosti? 

Zrušenie živnosti alebo aj ukončenie podnikania je úkon, ktorým svoju živnosť zrušíte na trvalo a nebude možné po nejakej dobe v podnikaní opäť pokračovať. To znamená, že už raz zrušenú živnosť nie je možné neskôr obnoviť, pretože jej zrušenie je trvalé. Avšak po zrušení živnosti, je možné si opäť založiť novú živnosť.


Čo je to prerušenie živnosti? 

Prerušenie živnosti je (na rozdiel od zrušenia živnosti) len dočasné. A teda ide o pozastavenie prevádzkovania živnosti na konkrétny časový úsek. Po uplnyutí tohto časového úseku je možné v živnosti pokračovať. Živnosť je možné prerušiť na ľubovolne dlhý časový úsek, ale tento úsek musí byť určený konkrétne ako dátum od do.

TIP: Zrušenie živnosti nemusí byť zdĺhavý administratívny proces, živnosť si môžete zrušiť aj online len za 19 €.

Spôsoby zrušenia živnosti

Zrušenie živnosti pri osobnej návšteve úradu

Živnosť si môžete zrušiť osobne a to oznámením o ukončení podnikania na príslušnom živnostenskom úrade. V tomto prípade je potrebné cestovať na Okresný úrad odbor živnostenského podnikania, ktorý je príslušný podľa adresy trvalého pobytu živnostníka.

Zrušenie živnosti online cez www.slovensko.sk

Ďalším spôsobom ako je možné zrušiť živnosť relatívne pohodlne je oznámenie o ukončení podnikania prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Nižšie nájdete návod na to ako spraviť ukončenie podnikania online cez portál www.slovensko.sk. Tento spôsob si vyžaduje aby ste mali k dispozícii niekoľko komponentov: 

 • aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk - Návod ako si aktivovať e-schránku.
 • občiansky preukaz s čipom, ktorý má v sebe nahraté platné certifikáty.
 • čítačku pre občiansky preukaz.
 • nainštalované príslušné aplikácie a ovládače pre elektronické podpisovanie, ktoré si môžete stiahnuť tu.

Zrušenie živnosti online cez náš portál

Pohodlný a rýchly spôsob ako zrušiť svoju živnosť je cez náš portál. Ide o riešenie, ktoré si vyžaduje minimálnu aktivitu, stačí vyplniť jednoduchú objednávku, ktorá vám zaberie maximálne 10 minút. Následne vám systém pošle žiadosť o zrušenie živnosti, ktorú vytlačíte, podpíšete (nie je potrebné podpísať u notára) a naskenujete do formátu pdf. Následne nám pošlete sken dokumentu emailom a my zabezpečíme zrušenie živnosti na úrade.

Zrušenie živnosti na úrade, výhody a nevýhody

Výhody zrušenia živnosti na úrade: 
 • je to najrýchlejší spôsob ako zrušiť živnosť - živnosť je zrušená v momente vyplnenia a podania tlačiva o oznámení ukončenia podnikania na úrade.
 • na zrušenie živnosti nepotrebujete mať občiansky preukaz s čipom a nemusíte mať ani nainštalované príslušné komponenty vo vašom počítači. Vyhnete sa tak práci s počítačom a komplikáciám s inštaláciou.

Nevýhody zrušenia živnosti na úrade: 
 • je potrebná osobná návšteva na úrade podľa adresy trvalého bydliska - je potrebné cestovať na Okresný úrad, ktorý je príslušný podľa adresy trvalého bydliska živnostníka. To môže byť komplikácia, ak máte adresu trvalého pobytu napr. na východe Slovenska, ale bývate napr. v Bratislave.

Zrušenie živnosti online, výhody a nevýhody

Výhody zrušenia živnosti online - svojpomocne cez www.slovensko.sk
 • zrušenie živnosti je úplne zadarmo
 • nemusíte nikam cestovať a živnosť si tak viete zrušiť napr. aj zo zahraničia

Nevýhody zrušenia živnosti online - svojpomocne cez www.slovensko.sk
 • je to časovo a technickejšie náročnejší proces, nakoľko musíte mať aktivovanú schránku na www.slovensko.sk a musíte mať občiansky preukaz s čipom a nainštalované všetky príslušné aplikácie a komponenty. Návod na tento postup nájdete nižšie.
 • živnosť si nemôžete zrušiť okamžite ku dňu podania, ale najskôr až k nasledujúcemu pracovnému dňu.

Výhody zrušenia živnosti online - cez ADVISON: 
 • nemusíte. nikam cestovať, živnosť si zrušíte aj z domu
 • je to pohodlné, nepotrebujete nič inštalovať a rozumieť počítačom
 • nepotrebujete mať aktivovanú schránku na www.slovensko.sk
 • nepotrebujete mať občiansky preukaz s čipom a nainštalované príslušné certifikáty

Nevýhody zrušenia živnosti online - cez ADVISON: 
 • živnosť si nemôžete zrušiť okamžite ku dňu objednávky, ale najskôr až k nasledujúcemu pracovnému dňu.
 • musíte podpísať a naskenovať jeden dokument (nie u notára).
 • služba stojí 29 €.

Zrušenie živnosti na úrade, postup

V prípade, že potrebujete zrušiť živnosť okamžite resp. čo najskôr, najlepšie je zrušiť živnosť osobne, na úrade. V tomto prípade je potrebné aby ste osobne navštívili Okresný úrad, ktorý sa nachádza v Okrese podľa adresy trvalého bydliska. Ak sa nachádzate napr. v Bratislave, ale trvalé bydlisko máte registrované napr. v Košiciach, tak je najlepšie ak si zrušíte živnosť online, napr. cez náš portál. Nebudete tak musieť cestovať stovky kilometrov na príslušný úrad. V tejto časti návodu budeme predpokladať, že sa nachádzate v adrese trvalého bydliska a nemusíte cestovať ďaleko.

1. Stiahnite a vytlačte si tlačivo:

Na nasledujúcom odkaze si kliknutím stiahnite tlačivo: Oznámenie o ukončení podnikania.

2. Vyplňte adresu Okresného úradu:

Najprv vyplnťe adresu príslušného Okresného úradu, na ktorom zrušenie živnosti uorbíte. Pŕislušným Okresným úradom je úrad podľa adresy trvalého pobytu.

 

3. Vyplňte svoje osobné údaje:

Do tlačiva uveďte svoje Meno a Priezvisko + obchodné meno, IČO, rodné číslo a názov zdravotnej poisťovne, v ktorej ste zdravotne poistený.

4. V prípade, že chcete zrušiť živnosť vo všetkých predmetoch podnikania, vyplňte prvú tabuľku:

V prípade, že chcete zrušiť živnosť ako celok (vo všetkých predmetoch podnikania), je potrebné aby ste vyplnili prvú tabuľku (viď. obrázok nižšie) a uviedli do nej nasledovné údaje: 

 • číslo osvedčenia o živnostenskom oprávnení, pod ktorým bolo osvedčenie vydané.
 • dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
 • názov Okresného úradu, ktorý dané osvedčenie vydal.
 • dátum, ku ktorému žiadate živnosť zrušiť.

5. Ak potrebujete zrušiť živnosť len v niektorých predmetoch podnikania, vyplňte druhú tabuľku v tlačive:

V prípade, že si prajte zrušiť len niektoré predmety podnikania, vyplňte druhú tabuľku, v ktorej uvediete tieto údaje:

 • číslo osvedčenia o živnostenskom oprávnení, pod ktorým bolo osvedčenie vydané.
 • dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
 • názov Okresného úradu, ktorý dané osvedčenie vydal.
 • predmety podnikania, ktorých sa zrušenie živnosti týka.
 • dátum, ku ktorému žiadate živnosť zrušiť.

6. Tlačivo podpíšte a odovzdajte na príslušnom Okresnom úrade:

Tlačivo vlastnoručne podpíšte a doplňte dátum podpisu resp. podania na príslušnom Okresnom úrade. Takto podpísané tlačivo odovzdajte na Okresnom úrade odbore živnostenského podnikania, ktorý sa nachádza v Okrese podľa adresy trvalého bydliska.

Zrušenie živnosti online, postup

Zrušenie živnosti online - svojpomocne cez www.slovensko.sk

Nižšie nájdete návod na to ako spraviť ukončenie podnikania online cez portál www.slovensko.sk. Tento spôsob si vyžaduje, aby ste mali k dispozícii niekoľko komponentov: 

 • aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk - Návod ako si aktivovať e-schránku.
 • občiansky preukaz s čipom, ktorý má v sebe nahraté platné certifikáty.
 • čítačku pre občiansky preukaz.
 • nainštalované príslušné aplikácie a ovládače pre elektornické podpisovanie, ktoré si môžete stiahnuť tu.

POSTUP: 

1. Prihláste sa do e-schránky na www.slovensko.sk:

2. Vyberte si subjekt, za ktorý sa prihlasujete a ktorému chcete živnosť zrušiť:

3. Kliknite na políčko: "nájsť službu" a vyberte konkrétnu službu s názvom: "Oznamovanie ukončenia podnikania." Stačte tlačítko vyhladať:

4. Vyplňte údaje o žiadateľovi resp. o živnostníkovi, ktorému sa živnosť zrušuje:

5. vyplnťe číslo IČO a stlačte "Overiť IČO". Následne zvoľte zdravotnú poisťovňu, v ktorej ste poistený na zdravotné poistenie:

6. Zvolťe si možnosť, či chcete zrušiť živnosť vo všetkých predmetoch podnikania alebo si prajete zrušiť živnosť len v určitých/konkrétnych predmetoch činnosti:

Ak si zvolíte možnosť ukončenia podnikania vo všetkých predmetoch podnikania, živnostenský úrad zruší vetky predmety činnosti, ktoré vám boli za celú dobu podnikania vydané. Je potrebné určiť konkrétny dátum, ku ktorému bude živnosť zrušená. V tomto prípade je možné zrušiť živnosť len k nasledujúcemu pracovnému dňu.

V prípade, že si zvolíte ukončiť podnikanie len vo vybraných predmetoch podnikania alebo vo všetkých predmetoch podnikania, ktoré sú uvedené na vybranom osvedčení o živnostenskom oprávnení, bude potrebné aby ste presne špecifikovali, v ktorých činnostiach podnikanie ukončujete resp. ktorých konkrétnych osvedčení sa zrušenie predmetov podnikania týka (ak ste mali vydaných viac ako jedno osvedčenie). Je potrebné určiť konkrétny dátum, ku ktorému bude živnosť zrušená. V tomto prípade je možné zrušiť živnosť len k nasledujúcemu pracovnému dňu.

7. Následne je potrebné podanie podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom - pomocou občianskeho preukazu s čipom. Potom, čo je dokument úspešne podpísaný, podanie možete odoslať:

8. Počkajte na doručenie potvrdenia o odoslaní elektronického podania:

Po odoslaní podania sa pozrite do schránky prijatých správ, či vám prišla technická správa od odosielateľa "ústredný portál verejnej správy", ktorej predmetom je "Potvrdenie o odoslaní elektornického podania". Ak áno, znamená to, že vaše podanie bolo úspešne odoslané.

9. Overte si, či vám bolo doručené potvrdenie o prijatí podania:

Po odoslaní podania sa pozrite do schránky prijatých správ, či vám prišla správa od odosielateľa "Okresný úrad", ktorej predmetom je "Doručenka k oznámeniu o ukončení podnikania". Ak áno, znamená to, že vaše podanie bolo úspešne doručené na živnostenský úrad.

10. Počkajte na zrušenie živnosti:

Príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania má na zrušenie živnosti lehotu 30 dní, ale bežne je Potvrdenie o zrušení živnosti vydávané v priebehu pár dní. Do prijatej schránky vám živnostenský úrad doručí dokument "Potvrdenie o ukončení podnikania". Tento dokument sa vydáva len v elektronickej podobe.

 

Povinnosti po zrušení živnosti

Povinnosti po zrušení živnosti sme podrobne rozpísali v tomto článku na našom blogu: Povinnosti po zrušení živnosti.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Zrušenie živnosti online, len za 29 €.

Zrušiť živnosť online
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !