Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Čo znamená skratka IČO?

Začiatok podnikania

Čo znamená skratka IČO? 

Neviete čo sa skrýva pod skratkou IČO? Kedy sa IČO používa a aký je jeho význam v podnikaní? Komu je IČO prideľované? Kto prideľuje IČO? Odpovede na tieto dotazy si zodpovieme v dnešnom článku.

Skratka IČO znamená identifikačné číslo organizácie. IČO je 8 - miestne číslo, pčiom prvých 7 číslic sú poradovým číslom a posledná 8 číslica má charakter kontrolného kľúča.

Komu sa IČO prideľuje? 

IČO sa prideľuje podľa zákona č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPO“). V zmysle zákona o RPO sa IČO prideľuje týmto subjektom: 

 • každej právnickej osobe (obchodným spoločnostiam, orgánom verejnej moci, neziskovým organizáciám, politickým stranám, občianskym združeniam, nadáciám atď.)
 • každej fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom (živnostníci, slobodné povolania ...)
 • každému orgánu verejnej moci
 • každému odštepnému závodu
 • každému podniku zahraničnej osoby
 • každej organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby
 • každej zapísanej organizačnej zložke

Týmto subjektom sa poskytuje len jedno číslo IČO. A teda to sa v čase nemení, je pridelené len jeden krát a ostáva stále rovanké.

Kto prideľuje IČO? 

Identifikačné číslo IČO prideľuje štatistický úrad SR na žiadosť orgánu, ktorý je zodpovedný za zápis osoby, ktorej sa IČO prideľuje. Ide napríklad o tieto orgány: obchodný register, živnostenský register, register politických strán a pod. Orgán zodpovedný za zápis napr. živnostenský register následne oznamuje identifikačné číslo IČO subjektu, ktorému sa prideľuje, napr. živnostníkovi alebo novo založenej s.r.o. pri založení s.r.o.

Ako sa žiada o pridelenie IČO? 


Orgány zodpovedné za registráciu subjektu podávajú štatistickému úradu žiadosti o pridelenie IČO v elektronickej podobe prostredníctvom webového formulára - Generátora IČO, ktorý im sprístupní štatistický úrad. Identifikačné číslo oznámi štatistický úrad v elektronickej podobe bezodkladne po doručení žiadosti povinnej osobe, ktorá o jeho pridelenie požiadala, a ak taká osoba nie je, tomu, komu bolo pridelené; rozhodnutie o pridelení identifikačného čísla sa nevyhotovuje.

Kedy mám IČO používať? 

IČO sa používa na základe rôznych právnych predpisov, najmä na základe obchodného zákonníka, a to v rôznych situáciách. Najčastejšie sa IČO používa v podnikaní a uvádza sa na rôznych dokumentoch, napr. v týchto prípadoch:

 • Zmluvy a rôzne právne dokumenty, keď je potrebné jednodzančne identifikovať zmluvnú stranu alebo subjekt zmluvy.
 • Faktúry, daňové doklady alebo bločky z elektronickej pokladnice.
 • IČO sa uvádza aj na daňovom priznaní.
 • Na webstránke právnickej osoby alebo podnikateľa fyzickej osoby.

Kde môžem nájsť IČO konkrétnej osoby?

IČO sa eviduje v rôznych verejných registroch podnikateľov, firiem a právnických osôb. Nižšie uvádzame najčastejšie používané registra, kde je IČO organizácie alebo podnikateľa možné nájsť.

IČO živnostníkov - fyzických osôb

IČO živnostníka môžete zistiť v živnostenskom registri na stránke www.zrsr.sk ak budete vyhľadávať podľa IČO.

IČO - identifikačné číslo v živnostenskom registri www.zrsr.sk

IČO obchodnej spoločnosti - právnickej osoby

IČO obchodnej spoločnosti - právnickej osoby môžete zistiť v obchodnom registri na stránke www.orsr.sk ak budete vyhľadávať podľa IČO.

IČO - identifikačné číslo obchodnej spoločnosti v obchodnom registri www.orsr.sk

IČO neziskovej organizácie - právnickej osoby

IČO neziskovej organizácie - právnickej osoby môžete zistiť v Registri mimovládnych neziskových organizácií na stránke https://ives.minv.sk/rmno/ ak budete vyhľadávať podľa IČO.

IČO - identifikačné číslo neziskovej organizácie v Registri mimovládnych organizácií

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Začnite podnikať ešte dnes!

Ready-made firmy
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !