Čo znamená skratka IČO?

Začiatok podnikania

Čo znamená skratka IČO? 

Neviete čo sa skrýva pod skratkou IČO? Kedy sa IČO používa a aký je jeho význam v podnikaní? Komu je IČO prideľované? Kto prideľuje IČO? Odpovede na tieto dotazy si zodpovieme v dnešnom článku.

Skratka IČO znamená identifikačné číslo organizácie. IČO je 8 - miestne číslo, pčiom prvých 7 číslic sú poradovým číslom a posledná 8 číslica má charakter kontrolného kľúča.

Komu sa IČO prideľuje? 

IČO sa prideľuje podľa zákona č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPO“). V zmysle zákona o RPO sa IČO prideľuje týmto subjektom: 

 • každej právnickej osobe (obchodným spoločnostiam, orgánom verejnej moci, neziskovým organizáciám, politickým stranám, občianskym združeniam, nadáciám atď.)
 • každej fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom (živnostníci, slobodné povolania ...)
 • každému orgánu verejnej moci
 • každému odštepnému závodu
 • každému podniku zahraničnej osoby
 • každej organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby
 • každej zapísanej organizačnej zložke

Týmto subjektom sa poskytuje len jedno číslo IČO. A teda to sa v čase nemení, je pridelené len jeden krát a ostáva stále rovanké.

Kto prideľuje IČO? 

Identifikačné číslo IČO prideľuje štatistický úrad SR na žiadosť orgánu, ktorý je zodpovedný za zápis osoby, ktorej sa IČO prideľuje. Ide napríklad o tieto orgány: obchodný register, živnostenský register, register politických strán a pod. Orgán zodpovedný za zápis napr. živnostenský register následne oznamuje identifikačné číslo IČO subjektu, ktorému sa prideľuje, napr. živnostníkovi alebo novo založenej s.r.o. pri založení s.r.o.

Ako sa žiada o pridelenie IČO? 


Orgány zodpovedné za registráciu subjektu podávajú štatistickému úradu žiadosti o pridelenie IČO v elektronickej podobe prostredníctvom webového formulára - Generátora IČO, ktorý im sprístupní štatistický úrad. Identifikačné číslo oznámi štatistický úrad v elektronickej podobe bezodkladne po doručení žiadosti povinnej osobe, ktorá o jeho pridelenie požiadala, a ak taká osoba nie je, tomu, komu bolo pridelené; rozhodnutie o pridelení identifikačného čísla sa nevyhotovuje.

Kedy mám IČO používať? 

IČO sa používa na základe rôznych právnych predpisov, najmä na základe obchodného zákonníka, a to v rôznych situáciách. Najčastejšie sa IČO používa v podnikaní a uvádza sa na rôznych dokumentoch, napr. v týchto prípadoch:

 • Zmluvy a rôzne právne dokumenty, keď je potrebné jednodzančne identifikovať zmluvnú stranu alebo subjekt zmluvy.
 • Faktúry, daňové doklady alebo bločky z elektronickej pokladnice.
 • IČO sa uvádza aj na daňovom priznaní.
 • Na webstránke právnickej osoby alebo podnikateľa fyzickej osoby.

Kde môžem nájsť IČO konkrétnej osoby?

IČO sa eviduje v rôznych verejných registroch podnikateľov, firiem a právnických osôb. Nižšie uvádzame najčastejšie používané registra, kde je IČO organizácie alebo podnikateľa možné nájsť.

IČO živnostníkov - fyzických osôb

IČO živnostníka môžete zistiť v živnostenskom registri na stránke www.zrsr.sk ak budete vyhľadávať podľa IČO.

IČO - identifikačné číslo v živnostenskom registri www.zrsr.sk

IČO obchodnej spoločnosti - právnickej osoby

IČO obchodnej spoločnosti - právnickej osoby môžete zistiť v obchodnom registri na stránke www.orsr.sk ak budete vyhľadávať podľa IČO.

IČO - identifikačné číslo obchodnej spoločnosti v obchodnom registri www.orsr.sk

IČO neziskovej organizácie - právnickej osoby

IČO neziskovej organizácie - právnickej osoby môžete zistiť v Registri mimovládnych neziskových organizácií na stránke https://ives.minv.sk/rmno/ ak budete vyhľadávať podľa IČO.

IČO - identifikačné číslo neziskovej organizácie v Registri mimovládnych organizácií

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Začnite podnikať ešte dnes!

Ready-made firmy
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !