Kliknutím na “Prijať” súhlasíte s ukladaním cookies na vašom zariadení za účelom zlepšenia navigácie webu, analýzy používania stránky a za účelom zlepšenia marketingu. Pre viac informácií o pravidlách ochrany osobných údajov kliknite na Pravidlá ochrany osobných údajov.

Ako pozastaviť živnosti?

Návody

Návod na pozastavenie živnosti.

Tento návod bol vytvorený podľa legislatívy platnej dňa 20.02.2022 a je platný len pre prerušenie živnosti fyzickej osoby prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo osobnou návštevou príslušného Okresného úradu odboru živnostenského podnikania. Aj napriek tomu, že sa snažíme aby bol obsah našich článkov presný, nepreberáme za obsah právnu zodpovednosť. V prípade potreby sa obráťte na svojho advokáta.

STRUČNÝ OBSAH ČLÁNKU:
 1. Zrušenie živnosti vs. prerušenie živnosti.
 2. Spôsoby prerušenia živnosti.
 3. Na ako dlho môžete pozastaviť živnosť? 
 4. Prerušenie živnosti na úrade, výhody a nevýhody.
 5. Prerušenie živnosti online, výhody a nevýhody.
 6. Pozastavenie živnosti na úrade - postup.
 7. Pozastavenie živnosti online - postup.
 8. Povinnosti po pozastavení živnosti.

 

Prerušenie živnosti vs. zrušenie živnosti

Čo je to zrušenie živnosti? 

Zrušenie živnosti alebo aj ukončenie podnikania je úkon, ktorým svoju živnosť zrušíte na trvalo a nebude možné po nejakej dobe v podnikaní opäť pokračovať. To znamená, že už raz zrušenú živnosť nie je možné neskôr obnoviť, pretože jej zrušenie je trvalé. Avšak po zrušení živnosti, je možné si opäť založiť novú živnosť.


Čo je to prerušenie živnosti? 

Prerušenie živnosti je (na rozdiel od zrušenia živnosti) len dočasné. A teda ide o pozastavenie prevádzkovania živnosti na konkrétny časový úsek. Po uplnyutí tohto časového úseku je možné v živnosti pokračovať. Živnosť je možné prerušiť na ľubovolne dlhý časový úsek, ale tento úsek musí byť určený konkrétne ako dátum od do.

Spôsoby pozastavenia živnosti

Pozastavenie živnosti osobnou návštevou úradu

Živnosť si môžete pozastaviť osobne a to oznámením o pozastavení prevádzkovania živnosti na príslušnom živnostenskom úrade. V tomto prípade je potrebné cestovať na Okresný úrad odbor živnostenského podnikania, ktorý je príslušný podľa adresy trvalého bydliska živnostníka.

Pozastavenie živnosti online cez www.slovensko.sk

Ďalší relatívne pohodlný spôsob ako je možné pozastaviť prevádzkovanie živnosti je oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Nižšie nájdete návod na to ako oznámiť pozastavenie živnosti online cez portál www.slovensko.sk. Tento spôsob si vyžaduje aby ste mali k dispozícii niekoľko komponentov: 

 • aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk - Návod ako si aktivovať e-schránku.
 • občiansky preukaz s čipom, ktorý má v sebe nahraté platné certifikáty.
 • čítačku pre občiansky preukaz.
 • nainštalované príslušné aplikácie a ovládače pre elektronické podpisovanie, ktoré si môžete stiahnuť tu.

Pozastavenie živnosti online cez náš portál

Pohodlný a rýchly spôsob ako pozastaviť svoju živnosť je cez náš portál. Ide o riešenie, ktoré si vyžaduje minimálnu aktivitu, stačí vyplniť jednoduchú objednávku, ktorá vám zaberie maximálne 10 minút. Následne vám systém pošle žiadosť o pozastavenie živnosti, ktorú vytlačíte, podpíšete (nie je potrebné podpísať u notára) a naskenujete do formátu pdf. Následne nám pošlete sken dokumentu emailom a my zabezpečíme prerušenie živnosti na úrade.

Na ako dlho môžete pozastaviť živnosť? 

Doba pozastavenia živnosti už nie je obmedzená

Živnosť si môžete pozastaviť na ľubovolne dlhý časový úsek.  

Prerušenie živnosti na úrade, výhody a nevýhody

Výhody pozastavenia živnosti na úrade: 
 • je to najrýchlejší spôsob ako pozastaviť živnosť - živnosť je pozastavená v momente vyplnenia a podania tlačiva o oznámení pozastavenia prevádzkovania živnosti na úrade.
 • na prerušenie živnosti nepotrebujete mať občiansky preukaz s čipom a nemusíte mať ani nainštalované príslušné komponenty vo vašom počítači. Vyhnete sa tak práci s počítačom a komplikáciám s inštaláciou.

Nevýhody prerušenia živnosti na úrade: 
 • je potrebná osobná návšteva na úrade podľa adresy trvalého bydliska - je potrebné cestovať na Okresný úrad, ktorý je príslušný podľa adresy trvalého bydliska živnostníka. To môže byť komplikácia, ak máte adresu trvalého pobytu napr. na východe Slovenska, ale bývate v Bratislave.
 • prerušenie živnosti je spoplatnené sumou 4 €.

Pozastavenie živnosti online, výhody a nevýhody

Výhody pozastavenia živnosti online - svojpomocne cez www.slovensko.sk
 • prerušenie živnosti je o 50 % lacnejšie ako pri osobnej návšteve úradu - 2 €.
 • nemusíte nikam cestovať a živnosť si tak viete prerušiť napr. aj zo zahraničia

Nevýhody pozastavenia živnosti online - svojpomocne cez www.slovensko.sk
 • je to časovo a technicky náročnejší proces, nakoľko musíte mať aktivovanú schránku na www.slovensko.sk a musíte mať občiansky preukaz s čipom a nainštalované všetky príslušné aplikácie a komponenty. Návod na tento postup nájdete nižšie.
 • živnosť si nemôžete prerušiť okamžite ku dňu podania, ale najskôr až k nasledujúcemu pracovnému dňu.

Výhody prerušenia živnosti online - cez ADVISON: 
 • nemusíte nikam cestovať, živnosť si prerušíte aj z domu
 • je to pohodlné, nepotrebujete nič inštalovať a rozumieť počítačom
 • nepotrebujete mať aktivovanú schránku na www.slovensko.sk
 • nepotrebujete mať občiansky preukaz s čipom a nainštalované príslušné certifikáty

Nevýhody prerušenia živnosti online - cez ADVISON: 
 • živnosť si nemôžete pozastaviť okamžite ku dňu objednávky, ale najskôr až k nasledujúcemu pracovnému dňu.
 • musíte podpísať a naskenovať jeden dokument (nie u notára).
 • služba stojí 29 €.

Pozastavenie živnosti na úrade, postup

V prípade, že potrebujete pozastaviť prevádzkovanie živnosť okamžite resp. čo najskôr, najlepšie je prerušiť živnosť osobne, na úrade. V tomto prípade je potrebné aby ste osobne navštívili Okresný úrad, ktorý sa nachádza v Okrese podľa adresy trvalého bydliska. Ak sa nachádzate napr. v Bratislave, ale trvalé bydlisko máte registrované napr. v Košiciach, tak je najlepšie ak si pozastaviť živnosť online, napr. cez náš portál. Nebudete tak musieť cestovať stovky kilometrov na príslušný úrad. V tejto časti návodu budeme predpokladať, že sa nachádzate v adrese trvalého bydliska a nemusíte cestovať ďaleko.

1. Stiahnite a vytlačte si tlačivo:

Na nasledujúcom odkaze si kliknutím stiahnite tlačivo: Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti.

2. Vyplňte adresu Okresného úradu:

Najprv vyplnťe adresu príslušného Okresného úradu, na ktorom pozastavenie živnosti uorbíte. Pŕislušným Okresným úradom je úrad podľa adresy trvalého pobytu.

 

3. Vyplňte svoje osobné údaje:

Do tlačiva uveďte svoje Meno a Priezvisko, Obchodné meno, IČO, rodné číslo a názov zdravotnej poisťovne, v ktorej ste zdravotne poistený.

4. V prípade, že chcete pozastaviť živnosť vo všetkých predmetoch podnikania, vyplňte prvú tabuľku:

V prípade, že chcete pozastaviť živnosť ako celok (vo všetkých predmetoch podnikania), je potrebné aby ste vyplnili prvú tabuľku (viď. obrázok nižšie) a uviedli do nej nasledovné údaje: 

 • číslo osvedčenia o živnostenskom oprávnení, pod ktorým bolo osvedčenie vydané.
 • dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
 • názov Okresného úradu, ktorý dané osvedčenie vydal.
 • obdobie od - do, ktorého chcete aby bola živnosť pozastavená.

5. Ak potrebujete pozastaviť živnosť len v niektorých predmetoch podnikania, vyplňte druhú tabuľku v tlačive:

V prípade, že si prajte pozastaviť len niektoré predmety podnikania, vyplňte druhú tabuľku, v ktorej uvediete tieto údaje:

 • číslo osvedčenia o živnostenskom oprávnení, pod ktorým bolo osvedčenie vydané.
 • dátum vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
 • názov Okresného úradu, ktorý dané osvedčenie vydal.
 • predmety podnikania, ktorých sa pozastavenie živnosti týka.
 • obdobie od - do, ktorého chcete aby bola živnosť pozastavená.

6. Tlačivo podpíšte, odovzdajte na príslušnom Okresnom úrade a uhraďte správny poplatok 4€.

Tlačivo vlastnoručne podpíšte a doplňte dátum podpisu resp. podania na príslušnom Okresnom úrade. Takto podpísané tlačivo odovzdajte na Okresnom úrade odbore živnostenského podnikania, ktorý sa nachádza v Okrese podľa adresy trvalého bydliska. V tlačive zaškrtnie aj možnosť: ÁNO - oznámiť príslušné zmeny správcovi dane. To znamená, že živnostenský úrad o zmenách bude informovať aj daňový úrad.


Súčasne s podaním tohto ohlásenia je potrebné uhradiť kolok vo výške 4 €, ktorý si môžete zakúpiť v kiosku, ktorý sa nachádza v budove Okresného úradu. Kolok je možné kúpiť ja na pošte.

Pozastavenie živnosti online, postup:

Pozastavenie živnosti online - svojpomocne cez www.slovensko.sk

Nižšie nájdete návod na to ako spraviť ukončenie podnikania online cez portál www.slovensko.sk. Tento spôsob si vyžaduje, aby ste mali k dispozícii niekoľko komponentov: 

 • aktivovanú elektronickú schránku na www.slovensko.sk - Návod ako si aktivovať e-schránku.
 • občiansky preukaz s čipom, ktorý má v sebe nahraté platné certifikáty.
 • čítačku pre občiansky preukaz.
 • nainštalované príslušné aplikácie a ovládače pre elektornické podpisovanie, ktoré si môžete stiahnuť tu.

POSTUP: 

1. Prihláste sa do e-schránky na www.slovensko.sk:

2. Vyberte si subjekt, za ktorý sa prihlasujete a ktorému chcete živnosť prerušiť:

3. Kliknite na políčko: "nájsť službu" a vyberte konkrétnu službu s názvom: "Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti." Stačte tlačítko vyhľadať:

4. Vyplňte údaje o žiadateľovi resp. o živnostníkovi, ktorému sa živnosť prerušuje:

5. vyplnťe číslo IČO a stlačte "Overiť IČO". Systém vyhľadá konkrétneho živnostníka podľa čísla IČO.

6. Zaškrtnite možnosť, že žiadate o oznámenie zmien správcovi dane.

7. Zvolťe si možnosť, či chcete pozastaviť živnosť na: 
 • konkrétnu dobu - určuje sa na konkrétny počet mesiacov, alebo
 • obdobie určené konkrétnymi dátumami od: 00.00.0000 do: 00.00.0000.

8. Pozastavenie živnosti "na dobu".

Ak si zvolíte možnosť pozastavenia živnosti "na dobu" je potrebné vyplniť počet mesiacov, na ktoré si živnosť prerušujete. Živnosť bude prerušená odo dňa doručenia oznámenia úradu, a to na vami určený počet mesiacov. Taktiež je potrebné sa v tomto kroku rozhodnúť, či si chcete živnosť prerušiť len v niektorých predmetoch podnikania alebo chcete živnosť prerušiť ako celok (vo všetkých predmetoch podnikania). Ak chcete živnosť prerušiť vo všetkých predmetoch podnikania, pole nechajte prázdne. Ak chcete prerušiť živnosť len v niektorých predmetoch, vypíšte ktorých predmetov činnosti sa prerušenie týka.

9. Pozastavenie živnosti "od / do".

Ak si zvolíte možnosť pozastavenia živnosti "od / do" je potrebné vyplniť dátum, od ktorého si prajte aby bola živnosť pozastavená a dátum, do ktorého má byť vaša živnosť pozastavená. Živnosť bude prerušená odo dňa, ktorý ste uviedli ako "od:".

Taktiež je potrebné sa v tomto kroku rozhodnúť, či si chcete živnosť prerušiť len v niektorých predmetoch podnikania alebo chcete živnosť prerušiť ako celok (vo všetkých predmetoch podnikania). Ak chcete živnosť prerušiť vo všetkých predmetoch podnikania, pole nechajte prázdne. Ak chcete prerušiť živnosť len v niektorých predmetoch, vypíšte ktorých predmetov činnosti sa prerušenie týka.

10. Následne je potrebné podanie podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom - pomocou občianskeho preukazu s čipom. Potom, čo je dokument úspešne podpísaný, podanie môžete odoslať:

11. Počkajte na doručenie potvrdenia o odoslaní elektronického podania:

Po odoslaní podania sa pozrite do schránky prijatých správ, či vám prišla technická správa od odosielateľa "ústredný portál verejnej správy", ktorej predmetom je "Potvrdenie o odoslaní elektornického podania". Ak áno, znamená to, že vaše podanie bolo úspešne odoslané.

12. Overte si, či vám bolo doručené potvrdenie o prijatí podania:

Po odoslaní podania sa pozrite do schránky prijatých správ, či vám prišla správa od odosielateľa "Okresný úrad", ktorej predmetom je "Doručenka k oznámeniu o pozastavení prevádzkovania podnikania". Ak áno, znamená to, že vaše podanie bolo úspešne doručené na živnostenský úrad.

13. Uhraďte správny poplatok:

Po odoslaní podania sa pozrite do schránky prijatých správ. Príde vám platobný príkaz na úhradu správneho poplatku vo výške 2 €. Poplatok môžete uhradiť bankovým prevodom alebo priamo kartou prostredníctvom portálu slovensko.sk

14. Počkajte na prerušenie živnosti:

Príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania má na prerušenie živnosti lehotu 30 dní, ale bežne je Potvrdenie o pozastavení živnosti vydávané v priebehu pár dní. Do schránky prijatých správ vám živnostenský úrad doručí dokument "Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti". Tento dokument sa vydáva len v elektronickej podobe.

 

Povinnosti po pozastavení živnosti

Povinnosti po prerušení živnosti sme podrobne rozpísali v tomto článku na našom blogu: Povinnosti po prerušení živnosti.

Zdieľať tento článok:

Playful Linkedin Icon
Playful Mail Icon

Pozastavenie živnosti online, z domu.

Pozastaviť živnosť
BLOG

Novinky na blogu

Viac článkov

Napíšte nám správu.

Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia Vašej konkrétnej požiadavky. Bližie informáci o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Ďakujem Vám, správu ste úspešne odoslali! Budeme Vás v krátkom čase kontaktovať.
Ups, niečo sa pokazilo. Skontrolujte či ste vyplnili všetky polia a odošlite formulár ešte raz. Ďakujeme !